Oščadnica 789, 023 01, Slovak Republic

Výber termínu

Od

Do

Základné informácie
Adresa
Počet hostí

Rezervačné a ubytovacie podmienky

V interiéri je Zakázané Fajčiť (všetky miestnosti sú vybavené ionizačnými a optickými detektormi dymu) - porušenie tejto podmienky je pokutované sumou € 70, ktorá Vám bude odrátaná z bezpečnostnej zálohy.
Pri príchode požadujeme uhradiť bezpečnostnú zálohu vo výške € 150. V prípade, ze nedošlo počas pobytu k vzniku škody na prenajatom majetku, Vám bude záloha vrátená v plnej výške v priebehu 48 hodín od ukončnenia pobytu na Vami špecifikovaný účet.
Čas príchodu - týždňové pobyty po 16:00 hod., krátkodobé pobyty podľa dohody. Čas odchodu - týždňové pobyty do 10:00 hod., krátkodobé pobyty podľa dohody.
Posteľná bielizeň a uteráky sú v cene prenájmu.
Všetky energie (palivové drevo, elektrina), Wi-Fi, ako aj neobmedzené využitie jacuzzi (celoročne) sú súčasťou ceny prenájmu.
Krátkodobé pobyty sú možné celoročne, okrem letných a jarných prázdnin a Silvestra.

1.     Na rezerváciu predmetu nájmu je potrebné, aby klient vyplnil rezervačný formulár. Následne, po akceptovaní formulára z našej strany, mu budú zaslané pokyny na uhradenie zálohy za pobyt vo výške 20% z celkovej ceny pobytu. Majiteľ obratom zašle potvrdenie o rezervácii pobytu.
2.     Zostatok sumy za pobyt je splatný 4 týždne pred začiatkom termínu nástupu na pobyt. V prípade, že platba nebude obdržaná 28 dní pred dňom nástupu na pobyt, má majiteľ právo zrušiť rezerváciu a písomne o tejto skutočnosti informovať klienta. V prípade, že rezervácia bola uskutočnená v čase kratšom ako 4 týždne pred začiatkom pobytu, požadujeme spolu s rezerváciou zaslať aj platbu za pobyt v plnej výške.